MISS QUEEN HUNGARY – VERSENYSZABÁLYZAT 2022

 

A Miss Queen Hungary szépségverseny szervezője a Noir Group s.r.o. 

Cégadatok:

Cégnév: Noir Group s.r.o.

Székhely: Slovakia, 94505, Komárno, Biskupa Királya 1097/2.

Cégjegyzékszám: ICO: 46 675 698

Adószám: SK2023514130 

A Miss Queen Hungary szépségverseny célja, hogy segítse és támogassa a lányokat a karrierük építésében, megmutassa a szépségüket és a személyiségük igaz oldalát. A győztes 1 teljes évig képviselheti magát a Miss Queen Hungary királynőjeként a szervező által előírt eseményeken díjmentesen.

A nevezési díj: 25€.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK ÉS A JELENTKEZÉS MÓDJA

A Miss Queen Hungary szépségversenyre azok a lányok jelentkezhetnek, akik a következő dátumok között születtek: 

 • 1992.12.01. – 2004.05.01.

A versenyre jelentkezők elfogadják a jelentkezési feltételeket és vállalják, hogy az általuk megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

 

 • A versenyre a korábbi győztesek nem jelentkezhetnek.
 • A jelentkezés kizárólag online történik, a szépségverseny honlapján (www.missqueen.hu), az ott elhelyezett jelentkezési adatlap kitöltése és feltöltése által történik.
 • A jelentkezési adatlapon kizárólag valós adatok szerepelhetnek. Az adatlapot bármely változás esetén aktualizálni kell.
 • A sikeres jelentkezéshez egy portréfotót, és egy egész alakos bikinis képet kell minimum csatolni, kivéve, ha a versenyző a Miss Queen Hungary-t képviselő céggel szeretné a jelentkezéshez szükséges képeket elkészíttetni egy biztosított szakmai csapattal. A jelentkező tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött adatlap és a fényképek a verseny weboldalára és Facebook és Instagram oldalára is kikerülnek olyan formában, ahogy azokat a versenyző a jelentkezésekor feltöltötte és azokat a Szervező a Facebook és Instagram oldalán felhasználhatja.
 • A jelentkező elfogadja, hogy amennyiben nem valós, vagy hiányos adatot ad meg a jelentkezés során, vagy a csatolt fényképek nem felelnek meg a szabályzatban leírt elvárásoknak, a szervező jogosult a versenyző regisztrációját előzetes értesítés nélkül törölni.
 • A 25€ összegű jelentkezési díjat a jelentkezést követő 5 munkanapon belül kell befizetni átutalással a szervező Noir Group s.r.o. által kijelölt számlaszámra vagy bankkártyás fizetéssel intézni a weboldalon.
  • Utalás esetén a megjegyzés rovatban a jelentkező nevének és születési dátumának kell szerepelnie.
 • A jelentkező kijelenti, hogy büntetlen előéletű, hogy nem készült róla akt vagy pornográf fénykép vagy filmfelvétel, ilyen jellegű felvételek készítésére, közzétételére, felhasználására, vagy terjesztésére jogokat nem adott senkinek, illetve ilyen jellegű felvételek nem jelentek meg róla semmilyen kiadványban, internetes felületen vagy fórumon. A versenyző vállalja, hogy a döntő időpontját követő egy éven belül nem fog róla megjelenni semmilyen felületen a fenti kategóriákba sorolható fénykép vagy videó felvétel.
 • A jelentkező kijelenti, hogy nem áll alkohol és/vagy kábítószer függőség alatt.
 • A verseny tisztasága érdekében a versenyben nem vehetnek részt indulóként a verseny szervezésében résztvevő/közreműködő jogi személyek továbbá jogalanyisággal nem rendelkező szervezetek tagjai/alkalmazottai, valamint a verseny szervezésében résztvevő/közreműködő magánszemélyek, és hozzátartozóik.
 • Amennyiben a verseny során a szervező tudomására jut, hogy a versenyző nem felel meg a versenyszabályzatban foglalt feltételek vagy kötelezettségek bármelyikének, a szervező azonnali hatállyal kizárhatja a versenyzőt.
 • A versenyző által kifizetett nevezési díj visszakövetelésére a versenyzőnek nincs joga.
 • Ha a versenyző nem saját képpel rendelkezik, akkor az alábbi díjazással vállalja a Miss Queen Hungary szervezője a kép készítését:
  • 40€ / 1 szett + nevezés

Az a versenyző, aki 2 szettet választ (bikini és portré), annak a versenyzőnek a nevezési díj díjmentes, így összesen 50€ lesz. (2 szett + nevezés)

A versenyző nem köteles ezeket az összegeket kifizetni, hanem a saját képeivel is jelentkezhet, így rá csak a nevezési díj érvényes.

A szervező vállalja, hogy az alábbiakat biztosítja a fotózáshoz:

   • Sminkes
   • Fodrász
   • Fotós
 • A versenyző a szervező által bármikor kizárható és dönthet úgy, hogy megválik a hölgy nevezésétől és törli őt.
 • A versenyre egy törlés után, maximum még egyszer van lehetősége a versenyzőnek jelentkezni, ami a szervező jóváhagyásával lehetséges.
 • Versenyző kijelenti, hogy a COVID-19 előtte ismert körülmény, és tudomásul veszi, hogy a COVID-19 a verseny során, a Szervező által előre nem látható jogi és közegészségügyi következményekhez vezet, amely jogi és közegészségügyi következményeket a Szervezőnek be kell tartania és a versenyzőkkel be kell tartatnia. A versenyző kötelezettséget vállal arra, hogy a mindenkori jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a Szervezővel teljes körűen együttműködik.
 • A versenyző kijelenti, hogy jelentkezése önálló döntés, a versenyben saját felelősségére vesz részt. A versenyző kötelezettséget vállal arra, hogy a verseny során betartja a mindenkori hatályos járványügyi szabályozásokat (maszk viselés, rendszeres fertőtlenítés, távolságtartás stb.), és kötelezi magát arra, hogy a Szervező járványügyi szabályozással kapcsolatos utasításait tudomásul veszi, azokat teljesíti. A versenyző tudomásul veszi, hogy amennyiben a járványügyi szabályozással kapcsolatos rendelkezéseket, utasításokat, valamint a mindenkori jogszabályi rendelkezéseket nem tartja be, a Versenyből kizárására kerül. A versenyző akként nyilatkozik, hogy esetleges megbetegedése, megfertőződése esetén, továbbá a járványhelyzettel kapcsolatos mindenkori jogszabályok általa történő megszegése esetén (pl. kijárási tilalom, maszk viselés szabályainak stb.) a Szervezővel szemben semminemű igényt nem érvényesít, a Szervezővel szemben követelést nem támaszt. 
 • A versenyző tudomásul veszi, hogy a járvány további hullámai és a Szervező előtt jelenleg nem ismert járványmegelőző korlátozó intézkedések esetén a verseny részben módosulhat, illetve lehetetlenülhet. A versenyző tudomásul veszi, hogy a jelenleg nem ismert járványmegelőző korlátozásokból, illetve egyéb a járvánnyal összefüggő okból eredő versenyszabályzat módosításért vagy esetleg a verseny felfüggesztésért a Szervező nem felel. Szervező fenntartatja a jogot, hogy a versenyszabályzatot a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével módosítja és ha szükséges a versenyt felfüggeszti. 
 • A versenyző kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben fertőzés gyanúja merül fel nála, ezen tényről haladéktalanul értesíti Szervezőt. Jelentkező tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha esetleges betegség/fertőzés védettségi igazolvány hiánya/ védettség tényének igazolatlansága miatt nem tud megjelenni a versenyen, a versenyből a Szervező egyedi döntése alapján kizárásra kerülhet. A versenyző kijelenti, hogy a versenyből történő kizárása esetén Szervezővel szemben semminemű igényt nem érvényesít, a Szervezővel szemben követelést nem támaszt.

A VERSENY MENETE

1. Online jelentkezési határidő

Jelentkezési határidő: június 15. 20:00

A Miss Queen Hungary szépségversenyre, a verseny hivatalos weboldalán (www.missqueen.hu) található online jelentkezési adatlap segítségével lehet jelentkezni. A jelentkezés akkor minősül érvényesnek, ha a jelentkezési határidő lejártáig (2022. június 15. 20:00) a jelentkezési lap a szervezőhöz kerül és az azt követő számla kiállítása után a versenyző a nevezési díjat határidőn belül megtéríti a szervező felé. Aki az utolsó napon jelentkezik, annak bankkártyás fizetésre van csak lehetősége. A határidő túl érkezett jelentkezéseket a szervező nem dolgozza fel.
Egy versenyző egy alkalommal jelentkezhet, a képek módosítására a nevezési határidőig van lehetőség.

2. Top 50 versenyző kihirdetése

A jelentkezők közül 50 hölgyet egy szakmai zsűri választ ki az online jelentkezés által megkapott képekből. A Szervező az 50 továbbjutó versenyzőt a jelentkezési határidőt követően 2022. június 18-án este 20:00-kor értesíti emailben, ahol részletesen elmondja neki az előválogató tudnivalóit és jelzi, hogy bejutott-e a top 50 versenyző közé. Szervező fenntartja a jogot az időpontok módosítására. A továbbjutott 50 versenyző előválogatóra történő utazását maga köteles fizetni. 

3. Top 50 versenyző előválogató

Időpont: 2022.07.02.
Helyszín: Budaörs, Fashion Trend Center (2040, Budaörs, Gervay Mihály u. 1.)

A szervező a TOP 50 versenyzőt Budapesten az általa kijelölt helyszínen tartja, ahol a megjelenő versenyzők számítanak csak érvényes továbbjutónak.

Az előválogatón a versenyzőnek saját magának kell biztosítani a sminket és a hajat. A versenyző emellett magának biztosítja az előválogatóhoz szükséges kijelölt kiegészítőket. (bikini, magassarkú cipő, short, trikó vagy top).

4. Top 10 döntős kihirdetése

Az előválogatóról, filmfelvétel készül, amelyről a vágott anyag a verseny online felületein lesz megtekinthető, valamint a verseny gáláján is lejátszhatják.

A továbbjutó 10 versenyző az előválogatót követő 1 hónapon belül, az online felületeken (weboldal, Facebook, Instagram) kerül kihirdetésre.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a döntőbe nem jutott versenyzők közül feltöltse a döntőbe jutottak létszámát abban az esetben, ha az elsőre kiválasztott döntősök közül valakit, a szervező a Versenyszabályzat megsértése miatt kizár.

8. Felkészítő tábor

Időpont: 2022. szeptember
Helyszín: Sárvár

A felkészítő táborban készül el a versenyzők hivatalos fotói, amelyhez a szervezők biztosítják a fodrászt, sminkest és a divattervezőt. A felkészítő táborban a Top 10 döntős versenyző vehet részt. A versenyző köteles a felkészítő táborban részt venni, és a nem megjelenésének viselni a jogi következményeit. A szervező a felkészítő táborban a Budapest – Ráckeve utazási költségeit téríti és a táborban félpanziós ellátást biztosít a döntősöknek. Az ebéd díja a versenyző költsége.

9. Döntő

Időpont: 2022. november 05.
Helyszín: Budaörs, Fashion Trend Center (2040, Budaörs, Gervay Mihály u. 1.)

A verseny döntője egy elegáns show, ahol a szakmai zsűri dönti el az este dobogósait. A döntés ellen fellebbezésnek, óvásnak nincs helye. A három dobogós helyezett a későbbiekben részletezett díjazásban részesül.

A döntőt követően fogadáson minden döntős versenyző kötelező a szervezők által előírt ruházatban és időtartamig megjelenni.

A Szervezők fenntartják a jogot a helyszínek és időpontok megváltoztatására.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a verseny vége előtt a szabályzatot módosítja, a szépségversenyt felfüggeszti, szünetelti, megszünteti, megtiltja, az eredményhirdetést törli, elhalasztja, vis maior vagy egyéb olyan esetekben, amikor a Szervezőn kívül álló okok miatt lehetetlenné válik a szépségverseny jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes lebonyolítása. 

A VERSENYZŐK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 • A versenyző a versenyen való részvétel feltételeként elfogadja a versenyszervezők által összeállított programot, és vállalja, hogy a Miss Queen Hungary szépségversennyel kapcsolatos valamennyi saját szervezésű (válogatások, sajtótájékoztatók, fotózások, felkészítő tábor, döntő stb.) és egyéb promóciós rendezvényen (sajtószereplések, médiaesemények, rendezvények stb.) részt vesz. Minden alkalommal a legjobb formáját adva (ápoltan, csinosan, elkészített sminkben és frizurával), pontos időben jelenik meg, nem mulaszt és a legjobb tudása szerint, a verseny sikere érdekében cselekszik.
 • A Versenyző kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy jelentkezési adatlapja, fotói, illetve a verseny során készített versenyzőről készült fotó, grafika, hang – és videofelvételek, valamint ezek állóképei a weboldalon, illetve a verseny hivatalos Facebook és Instagram oldalán nyilvánosságra kerüljenek.
 • A versenyző a verseny teljes ideje alatt betartja a szervező utasításait.
 • Versenyző vállalja, hogy a verseny színvonalához illően viselkedik, a versenyt szervezőre, támogatókra, a verseny zsűrijére nézve hátrányos kijelentést nem tesz, hátrányos aktív vagy passzív magatartást nem tanúsít, illetve nem alkalmaz, a verseny szervezőjének szabályzatait betartja.
 • A versenyt szervező bizottság a verseny döntésmechanizmusáról, a zsűriről, a szavazás módjáról részletes tájékoztatást ad a versenyzőnek. Versenyző kijelenti, hogy az eredményt, a szavazást, a zsűri döntési jogkörét nem kritizálja, annak eredményeit maradéktalanul elfogadja.
 • A versenyző a verseny ideje alatt a versenyt népszerűsítő reklám és egyéb marketing tevékenységre díjmentesen felkérhető, a versenyt szponzoráló cégek reklámhordozóit, valamint egyéb kiegészítőit a versennyel kapcsolatos eseményeken viseli.
 • A döntős versenyzők kötelesek a Miss Queen Hungary által kijelölt szponzorok szolgáltatásait és tartalmakat elhelyezni az instagram és facebook oldalukon díjmentesen.
 • A döntős versenyzők egy posztnaptárat kapnak, amiben közösen tervezik meg a szervezőkkel a social media felületeiket.
 • A döntős versenyzők későbbi együttműködéseket a szponzorokkal, csak a szervező jóváhagyásával kezdeményezhető, mert a kiajánlási jog a szervezőt illeti meg, amiért ő különböző díjazásokat kérhet.
 • A versenyző a verseny ideje alatt a szervezők előzetes jóváhagyása hiányában semmilyen formában nem végezhet reklámtevékenységet, nem vállalhat fellépéseket.
 • Versenyző tudomásul veszi, hogy a versennyel összefüggésben semmilyen társaságnak, személynek a szépségverseny logóját, megnevezését át nem adhatja felhasználásra a jogtulajdonosok engedélye és tudomása nélkül.
 • A döntőbe jutott versenyzők vállalják, hogy a döntő időpontjától számított 1 (egy) év időtartamon belül maximum 5 alkalommal díjmentesen a szervező rendelkezésére állhatnak reklám, promóciós vagy egyéb megjelenésekre.
 • A verseny 1-3. helyezettje vállalja, hogy díjmentesen részt vesz a következő évad felkészítő táborában, mint versenyfelkészítő mentor és a szervező által kijelölt feladtokat ellátja.
 • A verseny győztese vállalja, hogy a döntő napjától számított 1 (egy) éven keresztül nem vesz részt olyan reklám, PR vagy kommunikációs kampányban, amely a főszponzor vagy a szervező érdekeit sértik.
 • A verseny 1-3. helyezettje és a közönség díjas, a következő évi verseny elődöntőin és döntőjén, mint zsűritag térítésmentesen részt vesz, valamint aktív szerepet vállal a koronázási ceremóniában.
 • A Verseny győztese vállalja, hogy a döntő napján mért súlyát +- 3kg eltéréssel tartja 1 (egy) éven keresztül.
 • A Verseny 1-3. helyezettje tudomásul veszi, hogy a döntő napjától számított 1 éven keresztül nem jelentkezhet és indulhat más szépségversenyen.